Once Upon A Time De La Rosée de l’Eden

 

 

Pedigree          Ausstellung          Fotoecke

Gesundheit

 

 

18 Ausstellung — 18 Platzierung

 

12 x Platz 1

6 x Platz 2

6 x BOB-J

Best Puppy

6 x CAC-J,

3 x Res.CAC-J

2 x Res.CAC-J, L

4 x BOB

CAC_L,

 

 

Qualified for Cruft

 

 

Luxemburgischer Jugendchampion

 

Deutscher Jugendchampion VDH

 

Deutscher Jugendchampion KFT

 

Rheinland-Pfalz-Jugendsieger

 

Saarland – Jugendsieger

 

Jugendsieger – Hannover

 

Jugendsieger – Weser-Ems